Exemple de implementare

Oxycom utilizează apa, cel mai puternic agent refrigerant din lume (R718), pentru a răci aerul într-o manieră propice mediului. Evaporarea a 1 m3 de apă asigură aproximativ 700 kWh de răcire. Ca o comparație, aceeași cantitate de apă este utilizată în cadrul unei centrale electrice pentru a genera doar 50 kWh de electricitate, pe care sistemele convenționale de aer o pot converti în nu mai mult de 150 kWh de răcire. Oxycom a dezvoltat tehnologii de răcire prin evaporare și combinații de tehnologii, fiecare cu zona sa de aplicabilitate:

  • Oxyvap® Individual: adecvat pentru orice temperatură exterioară și umiditate relativă exterioară până la 12 g/kg (0.012 lb/lb).
  • Oxyvap® în două etape:adecvat pentru orice temperatură exterioară și umiditate absolută exterioară până la 16 g/kg (0.016 lb/lb).
  • Oxycell® Individual: adecvat pentru orice temperatură exterioară și umiditate absolută exterioară până la 16 g/kg (0.016 lb/lb).
  • Răcire hibridă pe bază de Oxycell®: adecvată pentru orice umiditate și temperatură exterioară.
  • Răcire preliminară prin condensator pe bază de Oxyvap® adecvată pentru orice umiditate și temperatură exterioară

 

Oxyvap® Individual

Oxyvap®  este un pad de răcire prin evaporare ce răcește adiabatic aerul la temperatura în stare umedă, obținând în mod tipic o eficiență de saturație de 90%. Design-ul său modular permite utilizarea pentru orice flux de aer, în timp ce viteza frontală a aerului este, în mod tipic, de 1-3 m/s (197-591 fpm).

 

Oxyvap® în două etape

Configurația de răcire pe bază de Oxyvap® în două etape ce utilizează un schimbător de căldură suplimentar aer-la-apă pentru îmbunătățirea performanței. Apa răcită de la Oxyvap este furnizată în schimbătorul de căldură pentru a răci preliminar aerul de exterior înainte ca acesta să pătrundă în pad-ul Oxyvap, care ulterior este alimentat cu apă ce se reîntoarce din schimbătorul de căldură.

Având în vedere că este un sistem închis, procesul de răcire ca un întreg va continua să fie adiabatic, dar combinația de proces de răcire preliminară și recirculare a apei între componente va duce la un gradient vertical de temperatură în aerul ce părăsește pad-ul Oxyvap.

Jumătatea superioară a aerului de furnizare va avea o entalpie medie mai mare față de aerul de admisie, în timp ce jumătatea inferioară va avea o entalpie medie mai scăzută. Atunci când jumătatea superioară a aerului este deviată în alte scopuri, jumătatea inferioară poate fi utilizată ca aer de furnizare, atingând o temperatură medie sub temperatura în stare umedă inițială, în timp ce mai multă umezeală este adăugată în comparație cu răcirea convențională adiabatică directă.

 

Oxycell® individual

Oxycell® este un schimbător de căldură în contra-curent, prin evaporare directă, în care aerul din canalul secundar (aerul de operare) este răcit prin evaporare, extrăgând căldura din aerul din canalul primar (aerul de proces). Principiul este cunoscut sub numele de Răcire prin Evaporare Indirectă (IEC)

Răcirea la Punctul de Condensare (DPC), este o aplicație specială a schimbătorului de căldură Oxycell în care o parte a aerului primar răcit (în mod tipic 35-40%) este oprit și transmis înapoi în canalul secundar, unde este răcit prin evaporare, extrăgând căldura din aerul din canalul primar. Aerul primar se răcește la temperatura punctului de condensare, în timp ce este menținută o umiditate absolută constantă.

Alegerea între DPC sau IEC în calitate de metodă preferată de răcire, depinde de diverși parametri, cum ar fi condițiile exterioare de aer, sarcina termică și configurația ventilatorului.

 

Răcire hibridă pe bază de Oxycell®

Configurația hibridă se bazează pe Oxycell® IEC. În practică, Oxycell® IEC răcește aerul exterior (care trece prin canalul primar) la un grad p0este limita fizică, și anume, temperatura în stare umedă a aerului de intrare secundar, în timp ce se menține o umiditate absolută constantă.

În momentul în care condițiile exterioare umede nu permit o răcire suficientă, bobina de evaporare din cadrul unui sistem convențional de aer condiționat prin compresie de vapori se poate utiliza pentru a răci și de-umidifica aerul pre-răcit din Oxycell la condițiile dorite de aer de furnizare. Bobina condensatorului este plasată în aval față de canalul secundar (umed) al Oxycell. În general, acest aer este mai rece decât aerul exterior, ducând la o creștere a eficienței compresorului.
Economisirile anuale sunt tipic de 50% în comparație cu sistemele de aer condiționat convenționale, individuale.

 

Răcire preliminară prin condensare pe bază de Oxyvap®

În cadrul tehnologiei convenționale de aer condiționat, un compresor este utilizat pentru a compresa agentul de răcire gazos înainte de pierderea căldurii prin condensare în bobina de condensare.

În momentul utilizării Oxyvap pentru a pre-răci aerul furnizat în bobina de condensare, agentul de răcire poate condensa la o temperatură mai joasă, scăzând astfel activitatea ce trebuie realizată de compresor și, în consecință, crescând eficiența.